วิธีการออกเสียงคำว่า 祘

รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : 祘 [yue] คุณรู้วิธีการออกเสียง 祘 หรือไม่

สุ่มคำ: 沖涼尖沙咀台灣傾偈基佬