คำ: 汤

ใน:
汤การออกเสียงใน จีน [zh]
tāng-- SOPA-CALDO

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง汤ในจีน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: stupidandcuntbeenbutter