คำ: 此れ

此れการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง此れในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 学生iPhone学校?