คำ: 掃興

ใน:
การออกเสียงคำว่า 掃興 ในภาษา กวางตุ้ง Yue [yue]
sou3 hing3

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 掃興 ในภาษากวางตุ้ง Yue

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: 質素鍾意屋企鰂魚涌銀包