คำ: 博覽羣書

博覽羣書การออกเสียงใน กวางตุ้ง Yue [yue]
bok3 laam5 kwan4 syu1

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง博覽羣書ในกวางตุ้ง Yue

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 點樣落雨頂你個肺粵語字字珠璣