คำ: 侵攻

ใน:
การออกเสียงคำว่า 侵攻 ในภาษา กวางตุ้ง Yue [yue]
cam1 gung1

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 侵攻 ในภาษากวางตุ้ง Yue

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า 侵攻 ในภาษา ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 侵攻 ในภาษาญี่ปุ่น

สุ่มคำ: 執生佐敦東帝汶快樂