คำ: 串

ใน:
การออกเสียงคำว่า 串 ในภาษา ภาษาจีนอู๋ [wuu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 串 ในภาษาภาษาจีนอู๋

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า 串 ในภาษา จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 串 ในภาษาจีน

การออกเสียงคำว่า 串 ในภาษา น่านต่ำสุด [nan]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 串 ในภาษาน่านต่ำสุด

การออกเสียงคำว่า 串 ในภาษา ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 串 ในภาษาญี่ปุ่น

การออกเสียงคำว่า 串 ในภาษา ฮกเกี้ยน [hak]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า 串 ในภาษาฮกเกี้ยน

สุ่มคำ: 全部姐姐惬意常熟法国