คำ: 串

ใน:
串การออกเสียงใน จีน [zh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง串ในจีน

เสียงและภาษาบนแผนที่

串การออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียง串ในญี่ปุ่น

สุ่มคำ: 月亮中华人民共和国妈妈草泥马熊猫