คำ: アルミニウム

ใน:
アルミニウムการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงアルミニウムในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 大きい世界科学anime