คำ: ぎゅうにゅう

ใน:
ぎゅうにゅうการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงぎゅうにゅうในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: 学生iPhone学校?