คำ: ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ

การออกเสียงคำว่า ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ในภาษา มองโกเลีย [mn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ในภาษามองโกเลีย

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: лхагвапүрэвбаасанбямбаням