คำ: የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክการออกเสียงใน อัมฮาริก [am]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงየኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክในอัมฮาริก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Ahameddehna näwot?dehna!sëmëwot man nô?ëdmeawot sëntë now?