วิธีการออกเสียงคำว่า ຫຍັງ

ใน:
ຫຍັງ รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : ຫຍັງ ຫຍັງ [lo] คุณรู้วิธีการออกเสียง ຫຍັງ หรือไม่

สุ่มคำ: ປະເທດລາວເມືອງລາວຫຼວງພະບາງສຸພານຸວົງຂອງ