คำ: ఫిబ్రవరి

ใน:
ఫిబ్రవరిการออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఫిబ్రవరిในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: కథధరనడకపలకభజన