คำ: కానీ

కానీการออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงకానీในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: దుఃఖముఘటముగంపచలిఛత్రము