คำ: ఈ

ఈการออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఈในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: అతడుఇతడుతానుజనవరిఫిబ్రవరి