คำ: అతడు

అతడుการออกเสียงใน เตลูกู [te]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงఅతడుในเตลูกู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: నీటిఏనుగునీటిగుర్రముపందిమేకలేగదూడ