วิธีการออกเสียงคำว่า ਅੜੀਸ਼

ਅੜੀਸ਼ รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : ਅੜੀਸ਼ ਅੜੀਸ਼ [pa] คุณรู้วิธีการออกเสียง ਅੜੀਸ਼ หรือไม่

สุ่มคำ: karastanintikhabteknhaatikattiuhaar