คำ: ভাই

ใน:
ভাইการออกเสียงใน เบ็งกอล [bn]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงভাইในเบ็งกอล

เสียงและภาษาบนแผนที่

ভাইการออกเสียงใน อาหม [as]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงভাইในอาหม

สุ่มคำ: তুমিতারামরাখাওয়াদেখা