คำ: तत्त्व

तत्त्वการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงतत्त्वในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: यकीननहैदराबादपचपनबिनादहेज