คำ: कित्ले

ใน:
कित्लेการออกเสียงใน กอนกานี [gom]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงकित्लेในกอนกานี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: अंतअंतरन्गआंगmathआंग्ति