คำ: अकड़ाव

अकड़ावการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงअकड़ावในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: chakraआनाचाहतेहांहूँ