คำ: अंगण

การออกเสียงคำว่า अंगण ในภาษา กอนกานี [gom]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า अंगण ในภาษากอนกานี

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

การออกเสียงคำว่า अंगण ในภาษา มราฐี [mr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า अंगण ในภาษามราฐี

สุ่มคำ: अंगडिअंगणअंधकारुअंकअंक्सो