วิธีการออกเสียงคำว่า އަޅި

އަޅި รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : އަޅި އަޅި [dv] คุณรู้วิธีการออกเสียง އަޅި หรือไม่

สุ่มคำ: vara gadabarabahengeaanoo