คำ: پنج

پنجการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงپنجในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

پنجอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: احمدی نژادخزندهقطب نماسه بعدیحمام رفتن