คำ: هيجان

ใน:
هيجانการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงهيجانในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

هيجانการออกเสียงใน อาหรับ [ar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงهيجانในอาหรับ

สุ่มคำ: ضرب و شتمبه روی چشمتراکنش ناموفقترانه سرازلم زیمبو