คำ: هجرت

ใน:
هجرتการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงهجرتในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

هجرتการออกเสียงใน อาหรับ [ar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงهجرتในอาหรับ

สุ่มคำ: ضرب و شتمبه روی چشمتراکنش ناموفقترانه سرازلم زیمبو