คำ: مَراقِّ

مَراقِّการออกเสียงใน อาหรับ [ar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงمَراقِّในอาหรับ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: أوسطيةالرافع‎‎‎الصمدمسبحتمشي