คำ: متهم

ใน:
متهمการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงمتهمในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

متهمการออกเสียงใน อาหรับ [ar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงمتهمในอาหรับ

สุ่มคำ: فرزينمهر و محبتکان لم یکنماه گذشتهپیشانی بلند