คำ: قیمتی

قیمتیการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงقیمتیในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

قیمتیการออกเสียงใน อิรดู [ur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงقیمتیในอิรดู

สุ่มคำ: چشم اندازولخرجیاختیاراتکسریجنگ جهانی دوم