คำ: زرافة

ใน:
زرافةการออกเสียงใน อาหรับ [ar]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงزرافةในอาหรับ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: اتشرفناسجادةعشانحقولضفدع