คำ: دیوار

ใน:
دیوارการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงدیوارในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

دیوارการออกเสียงใน อิรดู [ur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงدیوارในอิรดู

دیوارการออกเสียงใน เติร์กตุรกี [ota]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงدیوارในเติร์กตุรกี

دیوارการออกเสียงใน ดารี่ [prs]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงدیوارในดารี่

สุ่มคำ: هاگبهارTehranخورشیدسوگل