วิธีการออกเสียงคำว่า اندونگا

اندونگا รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : اندونگا اندونگا [fa] คุณรู้วิธีการออกเสียง اندونگا หรือไม่

สุ่มคำ: بخورزیباایرانیحیواناقتصاد