คำ: מודע

ใน:
מודעการออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงמודעในฮิบรู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: רמקולרשדרותמיליונרסבבה