คำ: հոկտեմբեր

ใน:
հոկտեմբերการออกเสียงใน อาร์มีเนีย [hy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงհոկտեմբերในอาร์มีเนีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Gevorgկովընկերանկախօգոստոս