คำ: Уара

Уараการออกเสียงใน อับฮาเซีย [ab]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงУараในอับฮาเซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

Уараการออกเสียงใน Abaza [abq]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงУараในAbaza

สุ่มคำ: хынҩажәа зеижәҧшьынҩажәаҧшьынҩажәа акыҧшьынҩажәа зежәшәкы