คำ: зэакъылэгъугъэ

зэакъылэгъугъэการออกเสียงใน คาบาร์เดีย [kbd]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงзэакъылэгъугъэในคาบาร์เดีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: зытӏущыплӏытху