คำ: Алтынай Абдуахимовна Асылмуратова

Алтынай Абдуахимовна Асылмуратоваการออกเสียงใน คาซัค [kk]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงАлтынай Абдуахимовна Асылмуратоваในคาซัค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: қанағаттандырылмағандықтарыңызданҚазақстанҚазақАқтөбеАстана