คำ: ǁhaike

ใน:
ǁhaikeการออกเสียงใน ลู [ngh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงǁhaikeในลู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: nǂuinnǂuisipirimirimuri