วิธีการออกเสียงคำว่า üheksakümmend

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ üheksakümmend

üheksakümmend รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : üheksakümmend üheksakümmend [et] คุณรู้วิธีการออกเสียง üheksakümmend หรือไม่

สุ่มคำ: RaplaõhukesoovimaTartuTõrva