คำ: òktober

ใน:
òktoberการออกเสียงใน ปาเปียเมนโต้ [pap]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงòktoberในปาเปียเมนโต้

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: burikukabaikabritukangreucomo estas