คำ: Ådios Esta

ใน:
Ådios Estaการออกเสียงใน คามอโร่ [ch]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงÅdios Estaในคามอโร่

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: guaiyabuenasBuenas dihasBuenas tåtdesbuenas noches