ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/06/2012 computerized [en] การออกเสียงคำว่า computerized คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 performative [en] การออกเสียงคำว่า performative คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 economizing [en] การออกเสียงคำว่า economizing คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Kantian [en] การออกเสียงคำว่า Kantian คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 fast-food [en] การออกเสียงคำว่า fast-food คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 andrew greeley [en] การออกเสียงคำว่า andrew greeley คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 virtualdub [en] การออกเสียงคำว่า virtualdub คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 weatherford [en] การออกเสียงคำว่า weatherford คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/06/2012 room attendant [en] การออกเสียงคำว่า room attendant คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 heats [en] การออกเสียงคำว่า heats คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2012 Imogen Thomas [en] การออกเสียงคำว่า Imogen Thomas คะแนนโหวต 0 คะแนน