ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/06/2012 computerized [en] computerized การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 performative [en] performative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 economizing [en] economizing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Kantian [en] Kantian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 fast-food [en] fast-food การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 andrew greeley [en] andrew greeley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 virtualdub [en] virtualdub การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 weatherford [en] weatherford การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/06/2012 room attendant [en] room attendant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 heats [en] heats การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2012 Imogen Thomas [en] Imogen Thomas การออกเสียง 0คะแนนโหวต