ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2013 baguette [fr] การออกเสียง : baguette 0 โหวต
03/02/2013 Chantilly [fr] การออกเสียง : Chantilly 0 โหวต
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] การออกเสียง : la tour Eiffel 1 โหวต
03/02/2013 J'ai faim [fr] การออกเสียง : J'ai faim 0 โหวต
03/02/2013 mise-en-place [fr] การออกเสียง : mise-en-place 1 โหวต
03/02/2013 l'ongle [fr] การออกเสียง : l'ongle 0 โหวต
03/02/2013 en voilà du joli [fr] การออกเสียง : en voilà du joli 0 โหวต