ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2013 baguette [fr] การออกเสียงคำว่า baguette 0 โหวต
03/02/2013 Chantilly [fr] การออกเสียงคำว่า Chantilly 1 โหวต
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] การออกเสียงคำว่า la tour Eiffel 1 โหวต
03/02/2013 J'ai faim [fr] การออกเสียงคำว่า J'ai faim 0 โหวต
03/02/2013 mise-en-place [fr] การออกเสียงคำว่า mise-en-place 1 โหวต
03/02/2013 l'ongle [fr] การออกเสียงคำว่า l'ongle 0 โหวต
03/02/2013 en voilà du joli [fr] การออกเสียงคำว่า en voilà du joli 0 โหวต