ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/02/2013 baguette [fr] baguette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2013 Chantilly [fr] Chantilly การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] la tour Eiffel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/02/2013 J'ai faim [fr] J'ai faim การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2013 Quelle heure est-il ? [fr] Quelle heure est-il ? การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/02/2013 mise-en-place [fr] mise-en-place การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/02/2013 l'ongle [fr] l'ongle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2013 en voilà du joli [fr] en voilà du joli การออกเสียง 0คะแนนโหวต