ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2009 Sinop [tr] การออกเสียงคำว่า Sinop คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2009 yoğurt [tr] การออกเสียงคำว่า yoğurt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2009 Dalmacija [hr] การออกเสียงคำว่า Dalmacija คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2009 baklava [tr] การออกเสียงคำว่า baklava คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2009 sabah [tr] การออกเสียงคำว่า sabah คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2009 gazete [tr] การออกเสียงคำว่า gazete คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2009 Crikvenica [hr] การออกเสียงคำว่า Crikvenica คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/03/2009 Drvenik Mali [hr] การออกเสียงคำว่า Drvenik Mali คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/03/2009 Drvenik [hr] การออกเสียงคำว่า Drvenik คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2009 Safranbolu [tr] การออกเสียงคำว่า Safranbolu คะแนนโหวต 0 คะแนน