ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/03/2009 Sinop [tr] Sinop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2009 yoğurt [tr] yoğurt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2009 Dalmacija [hr] Dalmacija การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2009 baklava [tr] baklava การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2009 sabah [tr] sabah การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2009 gazete [tr] gazete การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2009 Crikvenica [hr] Crikvenica การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/03/2009 Drvenik Mali [hr] Drvenik Mali การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/03/2009 Drvenik [hr] Drvenik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2009 Safranbolu [tr] Safranbolu การออกเสียง 0คะแนนโหวต