ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2015 زیپ [fa] การออกเสียงคำว่า زیپ คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 متوجه شدن [fa] การออกเสียงคำว่า متوجه شدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 طلا [fa] การออกเสียงคำว่า طلا คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 سر [fa] การออกเสียงคำว่า سر คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/11/2015 عالیه [fa] การออกเสียงคำว่า عالیه คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 دور تا دور [fa] การออกเสียงคำว่า دور تا دور คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 کلاشنیکوف [fa] การออกเสียงคำว่า کلاشنیکوف คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/11/2015 کیهان پیما [fa] การออกเสียงคำว่า کیهان پیما คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 فضا پیما [fa] การออกเสียงคำว่า فضا پیما คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/11/2015 داریوش هخامنشی [fa] การออกเสียงคำว่า داریوش هخامنشی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 پادشاه هخامنشی [fa] การออกเสียงคำว่า پادشاه هخامنشی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 دیوان حافظ [fa] การออกเสียงคำว่า دیوان حافظ คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 دیوان فردوسی [fa] การออกเสียงคำว่า دیوان فردوسی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 گلستان سعدی [fa] การออกเสียงคำว่า گلستان سعدی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 بوستان سعدی [fa] การออกเสียงคำว่า بوستان سعدی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 شاهنامه فردوسی [fa] การออกเสียงคำว่า شاهنامه فردوسی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 آبنما [fa] การออกเสียงคำว่า آبنما คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 ابومسلم خراسانی [fa] การออกเสียงคำว่า ابومسلم خراسانی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 ابزارفروشی [fa] การออกเสียงคำว่า ابزارفروشی คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 نمایش نامه [fa] การออกเสียงคำว่า نمایش نامه คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 دوره ساسانیان [fa] การออกเสียงคำว่า دوره ساسانیان คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 گران جان [fa] การออกเสียงคำว่า گران جان คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 گران مایه [fa] การออกเสียงคำว่า گران مایه คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 طلای سیاه [fa] การออกเสียงคำว่า طلای سیاه คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 پاسخ نامه [fa] การออกเสียงคำว่า پاسخ نامه คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 پرسش نامه [fa] การออกเสียงคำว่า پرسش نامه คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 کیمیاگری [fa] การออกเสียงคำว่า کیمیاگری คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 کیمیاگران [fa] การออกเสียงคำว่า کیمیاگران คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 پی گیری [fa] การออกเสียงคำว่า پی گیری คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2015 آرامگاه کوروش [fa] การออกเสียงคำว่า آرامگاه کوروش คะแนนโหวต 0 คะแนน