ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/11/2015 زیپ [fa] زیپ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 متوجه شدن [fa] متوجه شدن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 طلا [fa] طلا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 سر [fa] سر การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/11/2015 عالیه [fa] عالیه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 دور تا دور [fa] دور تا دور การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 کلاشنیکوف [fa] کلاشنیکوف การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/11/2015 کیهان پیما [fa] کیهان پیما การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 فضا پیما [fa] فضا پیما การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/11/2015 داریوش هخامنشی [fa] داریوش هخامنشی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 پادشاه هخامنشی [fa] پادشاه هخامنشی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 دیوان حافظ [fa] دیوان حافظ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 دیوان فردوسی [fa] دیوان فردوسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 گلستان سعدی [fa] گلستان سعدی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 بوستان سعدی [fa] بوستان سعدی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 شاهنامه فردوسی [fa] شاهنامه فردوسی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 آبنما [fa] آبنما การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 ابومسلم خراسانی [fa] ابومسلم خراسانی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 ابزارفروشی [fa] ابزارفروشی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 نمایش نامه [fa] نمایش نامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 دوره ساسانیان [fa] دوره ساسانیان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 گران جان [fa] گران جان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 گران مایه [fa] گران مایه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 طلای سیاه [fa] طلای سیاه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 پاسخ نامه [fa] پاسخ نامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 پرسش نامه [fa] پرسش نامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 کیمیاگری [fa] کیمیاگری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 کیمیاگران [fa] کیمیاگران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 پی گیری [fa] پی گیری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2015 آرامگاه کوروش [fa] آرامگاه کوروش การออกเสียง 0คะแนนโหวต