ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/08/2010 Burundi [it] Burundi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Burkina Faso [it] Burkina Faso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Botswana [it] Botswana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] Bosnia Erzegovina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Belize [it] Belize การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Barbados [it] Barbados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/08/2010 Bangladesh [it] Bangladesh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Bahrain [it] Bahrain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Bahamas [it] Bahamas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Austria [it] Austria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 smetto [it] smetto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Armenia [it] Armenia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] Antigua e Barbuda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Algeria [it] Algeria การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 affinché [it] affinché การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/08/2010 avere culo [it] avere culo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 sederino [it] sederino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 deretano [it] deretano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 scoliamo [it] scoliamo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Antartide [it] Antartide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 istituto [it] istituto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 richiamare [it] richiamare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 vuol dire [it] vuol dire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 morbida [it] morbida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 pittrice [it] pittrice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Namibia [it] Namibia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 scolare [it] scolare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 flemmatico [it] flemmatico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 flemma [it] flemma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] Luca Cordero di Montezemolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต