ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/08/2010 Burundi [it] การออกเสียง : Burundi 0 โหวต
23/08/2010 Burkina Faso [it] การออกเสียง : Burkina Faso 0 โหวต
23/08/2010 Botswana [it] การออกเสียง : Botswana 0 โหวต
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] การออกเสียง : Bosnia Erzegovina 0 โหวต
23/08/2010 Belize [it] การออกเสียง : Belize 0 โหวต
23/08/2010 Barbados [it] การออกเสียง : Barbados 0 โหวต
23/08/2010 Bangladesh [it] การออกเสียง : Bangladesh 0 โหวต
22/08/2010 Bahrain [it] การออกเสียง : Bahrain 0 โหวต
22/08/2010 Bahamas [it] การออกเสียง : Bahamas 0 โหวต
22/08/2010 Austria [it] การออกเสียง : Austria 0 โหวต
22/08/2010 smetto [it] การออกเสียง : smetto 0 โหวต
22/08/2010 Armenia [it] การออกเสียง : Armenia 0 โหวต
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] การออกเสียง : Antigua e Barbuda 0 โหวต
22/08/2010 Algeria [it] การออกเสียง : Algeria 0 โหวต
22/08/2010 affinché [it] การออกเสียง : affinché 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2010 avere culo [it] การออกเสียง : avere culo 0 โหวต
22/08/2010 sederino [it] การออกเสียง : sederino 0 โหวต
22/08/2010 deretano [it] การออกเสียง : deretano 0 โหวต
22/08/2010 scoliamo [it] การออกเสียง : scoliamo 0 โหวต
22/08/2010 Antartide [it] การออกเสียง : Antartide 0 โหวต
22/08/2010 istituto [it] การออกเสียง : istituto 0 โหวต
22/08/2010 richiamare [it] การออกเสียง : richiamare 0 โหวต
22/08/2010 vuol dire [it] การออกเสียง : vuol dire 0 โหวต
22/08/2010 morbida [it] การออกเสียง : morbida 0 โหวต
22/08/2010 pittrice [it] การออกเสียง : pittrice 0 โหวต
22/08/2010 Namibia [it] การออกเสียง : Namibia 0 โหวต
22/08/2010 scolare [it] การออกเสียง : scolare 0 โหวต
22/08/2010 flemmatico [it] การออกเสียง : flemmatico 0 โหวต
22/08/2010 flemma [it] การออกเสียง : flemma 0 โหวต
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] การออกเสียง : Luca Cordero di Montezemolo 0 โหวต