ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/08/2010 Burundi [it] การออกเสียงคำว่า Burundi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Burkina Faso [it] การออกเสียงคำว่า Burkina Faso คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Botswana [it] การออกเสียงคำว่า Botswana คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Bosnia Erzegovina [it] การออกเสียงคำว่า Bosnia Erzegovina คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Belize [it] การออกเสียงคำว่า Belize คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Barbados [it] การออกเสียงคำว่า Barbados คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/08/2010 Bangladesh [it] การออกเสียงคำว่า Bangladesh คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Bahrain [it] การออกเสียงคำว่า Bahrain คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Bahamas [it] การออกเสียงคำว่า Bahamas คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Austria [it] การออกเสียงคำว่า Austria คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 smetto [it] การออกเสียงคำว่า smetto คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Armenia [it] การออกเสียงคำว่า Armenia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Antigua e Barbuda [it] การออกเสียงคำว่า Antigua e Barbuda คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Algeria [it] การออกเสียงคำว่า Algeria คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 affinché [it] การออกเสียงคำว่า affinché คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2010 avere culo [it] การออกเสียงคำว่า avere culo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 sederino [it] การออกเสียงคำว่า sederino คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 deretano [it] การออกเสียงคำว่า deretano คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 scoliamo [it] การออกเสียงคำว่า scoliamo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Antartide [it] การออกเสียงคำว่า Antartide คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 istituto [it] การออกเสียงคำว่า istituto คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 richiamare [it] การออกเสียงคำว่า richiamare คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 vuol dire [it] การออกเสียงคำว่า vuol dire คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 morbida [it] การออกเสียงคำว่า morbida คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 pittrice [it] การออกเสียงคำว่า pittrice คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Namibia [it] การออกเสียงคำว่า Namibia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 scolare [it] การออกเสียงคำว่า scolare คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 flemmatico [it] การออกเสียงคำว่า flemmatico คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 flemma [it] การออกเสียงคำว่า flemma คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2010 Luca Cordero di Montezemolo [it] การออกเสียงคำว่า Luca Cordero di Montezemolo คะแนนโหวต 0 คะแนน