ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/10/2012 лесбиянка [ru] การออกเสียง : лесбиянка -1 โหวต
13/10/2012 гомосексуальный [ru] การออกเสียง : гомосексуальный 0 โหวต
13/10/2012 исходить [ru] การออกเสียง : исходить 0 โหวต
13/10/2012 гетеросексуальный [ru] การออกเสียง : гетеросексуальный 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2012 гидромагнитный [ru] การออกเสียง : гидромагнитный 0 โหวต
13/10/2012 Покровское [ru] การออกเสียง : Покровское 0 โหวต
13/10/2012 геликоприон [ru] การออกเสียง : геликоприон 0 โหวต
13/10/2012 геллер [ru] การออกเสียง : геллер 0 โหวต
13/10/2012 конь [ru] การออกเสียง : конь 0 โหวต
13/10/2012 гитаны [ru] การออกเสียง : гитаны 0 โหวต
23/05/2012 Нахичевань [ru] การออกเสียง : Нахичевань 0 โหวต
20/05/2012 привет [ru] การออกเสียง : привет -1 โหวต
20/05/2012 густенький [ru] การออกเสียง : густенький 0 โหวต
20/05/2012 гусельки [ru] การออกเสียง : гусельки 0 โหวต
20/05/2012 гусельник [ru] การออกเสียง : гусельник 0 โหวต
20/05/2012 гусельный [ru] การออกเสียง : гусельный 0 โหวต
20/05/2012 гусиный [ru] การออกเสียง : гусиный 0 โหวต
20/05/2012 гуситка [ru] การออกเสียง : гуситка 0 โหวต
20/05/2012 замковый (устройство) [ru] การออกเสียง : замковый (устройство) 0 โหวต
20/05/2012 замозжить [ru] การออกเสียง : замозжить 0 โหวต
20/05/2012 замокание [ru] การออกเสียง : замокание 0 โหวต
20/05/2012 эмфизема [ru] การออกเสียง : эмфизема 0 โหวต
17/05/2012 ионизация [ru] การออกเสียง : ионизация 0 โหวต
17/05/2012 пациент [ru] การออกเสียง : пациент 0 โหวต
17/05/2012 лебезить [ru] การออกเสียง : лебезить 0 โหวต
17/05/2012 Лупковски-Прьесмик [ru] การออกเสียง : Лупковски-Прьесмик 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2012 ich [de] การออกเสียง : ich 1 โหวต
17/05/2012 Бокеллен [ru] การออกเสียง : Бокеллен 0 โหวต
16/05/2012 Америка [ru] การออกเสียง : Америка 1 โหวต
16/05/2012 соседство [ru] การออกเสียง : соседство 0 โหวต