ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/09/2013 trpaslík [cs] การออกเสียงคำว่า trpaslík คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2013 neživotný [cs] การออกเสียงคำว่า neživotný คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2013 skrblit [cs] การออกเสียงคำว่า skrblit คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2013 rovinka [cs] การออกเสียงคำว่า rovinka คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2013 dějinný [cs] การออกเสียงคำว่า dějinný คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2013 biosféra [cs] การออกเสียงคำว่า biosféra คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokovi [cs] การออกเสียงคำว่า sokovi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolskou [cs] การออกเสียงคำว่า sokolskou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolovsku [cs] การออกเสียงคำว่า sokolovsku คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolovsko [cs] การออกเสียงคำว่า sokolovsko คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolovskem [cs] การออกเสียงคำว่า sokolovskem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolovska [cs] การออกเสียงคำว่า sokolovska คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolovnu [cs] การออกเสียงคำว่า sokolovnu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolovem [cs] การออกเสียงคำว่า sokolovem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolova [cs] การออกเสียงคำว่า sokolova คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolníky [cs] การออกเสียงคำว่า sokolníky คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sokolníku [cs] การออกเสียงคำว่า sokolníku คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sólu [cs] การออกเสียงคำว่า sólu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sololitu [cs] การออกเสียงคำว่า sololitu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 solný [cs] การออกเสียงคำว่า solný คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 solnou [cs] การออกเสียงคำว่า solnou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 solné [cs] การออกเสียงคำว่า solné คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 somálsku [cs] การออกเสียงคำว่า somálsku คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 součást [cs] การออกเสียงคำว่า součást คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sondu [cs] การออกเสียงคำว่า sondu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sondou [cs] การออกเสียงคำว่า sondou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 sond [cs] การออกเสียงคำว่า sond คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 soudku [cs] การออกเสียงคำว่า soudku คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 soudkovou [cs] การออกเสียงคำว่า soudkovou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/05/2010 soudkové [cs] การออกเสียงคำว่า soudkové คะแนนโหวต 0 คะแนน