ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/08/2010 inexpressiva [pt] การออกเสียงคำว่า inexpressiva คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 abrasadura [pt] การออกเสียงคำว่า abrasadura คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 reutilizado [pt] การออกเสียงคำว่า reutilizado คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 assertivo [pt] การออกเสียงคำว่า assertivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 retroprojetor [pt] การออกเสียงคำว่า retroprojetor คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 caborjeiro [pt] การออกเสียงคำว่า caborjeiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 cabografar [pt] การออกเสียงคำว่า cabografar คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 caborjudo [pt] การออกเสียงคำว่า caborjudo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 cabochão [pt] การออกเสียงคำว่า cabochão คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 caboclote [pt] การออกเสียงคำว่า caboclote คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/06/2010 caboclófilo [pt] การออกเสียงคำว่า caboclófilo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 caboquena [pt] การออกเสียงคำว่า caboquena คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 abraquiocéfalo [pt] การออกเสียงคำว่า abraquiocéfalo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 bostejar [pt] การออกเสียงคำว่า bostejar คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 abreugráfico [pt] การออกเสียงคำว่า abreugráfico คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 onicolor [pt] การออกเสียงคำว่า onicolor คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/06/2010 cabisalva [pt] การออกเสียงคำว่า cabisalva คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 bosniano [pt] การออกเสียงคำว่า bosniano คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 vilipendiar [pt] การออกเสียงคำว่า vilipendiar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 cabombáceo [pt] การออกเสียงคำว่า cabombáceo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 Coentrão [pt] การออกเสียงคำว่า Coentrão คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 cabiúna [pt] การออกเสียงคำว่า cabiúna คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 cabiú [pt] การออกเสียงคำว่า cabiú คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 brádipo [pt] การออกเสียงคำว่า brádipo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2010 João XXI [pt] การออกเสียงคำว่า João XXI คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2010 caborá [pt] การออกเสียงคำว่า caborá คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2010 regresse [pt] การออกเสียงคำว่า regresse คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 absíntico [pt] การออกเสียงคำว่า absíntico คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 absintiato [pt] การออกเสียงคำว่า absintiato คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/06/2010 absintiar [pt] การออกเสียงคำว่า absintiar คะแนนโหวต 0 คะแนน