ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/08/2010 inexpressiva [pt] inexpressiva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 abrasadura [pt] abrasadura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 reutilizado [pt] reutilizado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 assertivo [pt] assertivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 retroprojetor [pt] retroprojetor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 caborjeiro [pt] caborjeiro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 cabografar [pt] cabografar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 caborjudo [pt] caborjudo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 cabochão [pt] cabochão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 caboclote [pt] caboclote การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/06/2010 caboclófilo [pt] caboclófilo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 caboquena [pt] caboquena การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 abraquiocéfalo [pt] abraquiocéfalo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 bostejar [pt] bostejar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 abreugráfico [pt] abreugráfico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 onicolor [pt] onicolor การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/06/2010 cabisalva [pt] cabisalva การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 bosniano [pt] bosniano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 vilipendiar [pt] vilipendiar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 cabombáceo [pt] cabombáceo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 Coentrão [pt] Coentrão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 cabiúna [pt] cabiúna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 cabiú [pt] cabiú การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 brádipo [pt] brádipo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2010 João XXI [pt] João XXI การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2010 caborá [pt] caborá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2010 regresse [pt] regresse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 absíntico [pt] absíntico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 absintiato [pt] absintiato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/06/2010 absintiar [pt] absintiar การออกเสียง 0คะแนนโหวต